go up
Cathrine var aktiv svømmer i Ski Svømmeklubb fra 1998 til 2006, og var aktiv studentsvømmer, trener og styremedlem i NTNUI Svømming fra 2007 til 2013. Hun har også en kort karriere som vannpolospiller i NTNUI Vannpolo.

Cathrine har jobbet i flere svømmeklubber: I Ski Svømmeklubb var hun svømmetrener fra 2005 – 2007 og våren 2014, samt svømmeskoleansvarlig våren 2014. I Trondhjems Svømme- & Livredningsklub var hun svømmetrener og i en periode assisterende hovedtrener i perioden 2009 – 2013, samt daglig leder fra 2012 til 2013. Høsten 2014 jobbet hun som svømmetrener i Lambertseter Svømmeklubb.

Cathrine har en mastergrad i Bevegelsesvitenskap fra NTNU i Trondheim, og har gått Coaching og ledelse for yngre ledere på NIH (2009-2010). Hun har vært NSF sin kursholder i Lederkurs for ungdom siden 2011, og klubbutvikler siden 2013. Cathrine liker å være aktiv og engasjert innen idretten, hun har flere verv fra studentidretten, og var med på det Internasjonale Olympiske Akademi i 2013.

Cathrine ser frem til å jobbe med klubb- og aktivitetsutvikling sammen med klubbene, slik at enda flere barn og unge får mulighet til å oppleve glede ved stup, synkronsvømming, vannpolo eller svømme Open Water.

Kontaktinformasjon til Cathrine Aa Dalen

Mail: cathrine@svomming.no
Mobil 9246 1659.

Cathrine Aa Dalen er 27 år og er ansatt som utviklingskonsulent med ansvar for stup, vannpolo, synkron og Open Water.

X