go up

 John Erlend Christiansen
jech@medley.no


Telefon 9097 3709

33 år gamle John Erlend bor i Drammen og har erfaring fra svømmeklubber på Hamar og i Odal. Han har utdannelse fra Høgskolen i Molde innen IT og logistikk, og har jobbet som systemutvikler i et datafirma i Asker.
John Erlend Christiansen har vært tidtakersjef på MjøsSvøm siden begynnelsen på 1990-tallet, og siden jr-NM i 2002 har han hatt resultatservice og tidtaking på alle NM-arrangement i svømming.


 


 

John Erlend Christiansen begynte å jobbe heltid for Norges Svømmeforbund fra 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt er rettighetene til resultatserviceprogrammet Jechsoft Victoria overført til NSF. John Erlend vil i første rekke jobbe med å videreutvikle dette programmet, fortsette med å videreutvikle og drifte medley.no, og videreføre et tilbud om å kjøre resultatservice og tidtaking for svømmestevner rundt omkring i Norge.

X