go up

Mange klubber gjennomfører i disse dager årsmøte. Se “klubbdriftsportalen” for tips til gjennomføring av årsmøtet, eksempler på årsberetning etc.


Ny leder? Som leder er det mange ting å sette seg inn i. Under siden for “leder” finner dere tips til hva lederen bør sette seg inn i tidlig. Disse tipsene gjelder også nye tillitsvalgte. NSF ønsker et tett samarbeid og god dialog mellom klubbene og administrasjonen i Norges Svømmeforbund, og oppfordrer klubbene til å ta kontakt med NSF. Velkommen til norsk svømming!

X