go up

 


 


 


Idrettskonsulent i NSFs fagavdeling
Brit Wormdal
brit@svomming.no
Telefon 2102 9679 (NB! Nytt telefonnummer!)

Arbeidsoppgaver • Ansvarlig for Kompetansenettverk og Klubbveiledere; kurslærere i baby, svømmeopplæring, Trener 1, Trener 2, dommer, vanngym, førstehjelp, skolekontrollør, stup, vannpolo, synkron
 • Ansvarlig for Nettverkssamlingen
 • Ansvarlig for utdanningstilskudd
 • Ansvarlig for ”Sats Ungt”
 • Ansvarlig for vanngym-utdanning
 • Ansvarlig for nettskole-prosjekt
 • Ansvarlig for dommerregister
 • Ansvarlig for logistikkoppgaver Idrettsbutikken


****************************************************************


 


 


 


Idrettskonsulent i NSFs fagavdeling
Ingrid Haslev Anmarkrud
ingrid@svomming.no

Telefon 2102 9673

Arbeidsoppgaver • Ansvarlig for Trener/Lederkonferansen
 • Ansvarlig for rekrutteringsarbeid integrering
 • Ansvarlig for kompetansearbeid integrering
 • Ansvarlig for prosjektet ”Med funksjonshemmede i basseng”
 • Ansvarlig for autorisering av dommere
 • Ansvarlig for ”Idrettsglede i skolen”
 • Ansvarlig for Skolesvømmen 

 


****************************************************************


 


 


 


Idrettskonsulent og leder av NSFs fagavdeling
Tore de Faveri
tore@svomming.no
Telefon 2102 9672

Arbeidsoppgaver • Ansvarlig for NSFs Ungdomsutviklere
 • Ansvarlig for Norges Svømmeskole
 • Ansvarlig for markedsrelaterte oppgaver Idrettsbutikken
 • Ansvarlig for Svøm langt-kampanjen
 • Ansvarlig for videreutvikling av trenerstigen, faglig innhold i instruktør/trenerutdanning
 • Oppfølging NSFs samarbeidspartnere
 • Prosjektgruppemedlem i ”Idrett og Ledelse 1-4”
 • Kontakt med Drukningsforebyggende råd og Norges Førstehjelpsråd
 • Redaksjonsmedlem “Norsk Svømming”

 


*****************************************************************


 


 


Oversikt over alle de ansatte i NSFs administrasjon finenr du her.


 


 


 

Norges Svømmeforbunds administrasjon er nå fulltallig igjen, etter at Brit Wormdal er tilbake fra fødselspermisjon. Det er nå tre idrettskonsulenter som jobber i NSFs fagavdeling, og ansvarsområdene mellom dem er litt endret. Trykk på “les mer” for å se ansvarsområdene til Tore, Brit og Ingrid!

X