go up

Det blir arrangert Trenerkurs Vill i vann i Oslo lørdag 16.januar 2016. 

Vill i vann er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt, som et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier. Kurset inneholder modulene om Vill i vann, trenerollen, synkronsvømming, minipolo, svømming, stup og andre aktiviteter i vann.
X