go up

NSF har laget ny brosjyre om integrering av funksjonshemmede. Brosjyren har både utøvere, foreldre, klubber og helsepersonell som målgruppe. Brosjyren kan lastes ned her, og kan også fåes i papirversjon ved å kontakte idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud på mail; ingrid@svomming.no eller tlf; 21 02 96 73.

X