go up

Første kvartal 2007 gir Norges Svømmeforbund ut en ny bok om svømmeopplæring for funksjonshemmede. Det er Nina Kahrs og Trude Halvorsen som er forfattere, og vi håper det kan bli en nyttig bok for å heve kompetansen på området i våre klubber. Neste helg etterutdanner vi 9 av våre kurslærere og planlegger instruktørkurs i mange kretser i 2007. Du kan lese mer om bokas innhold og forfatterne her.

X