go up

NSF ønsker å bidra til at treningsarbeidet som gjøres i ungdomsårene, gjennomføres så optimalt som mulig med profesjonell veiledning. Derfor vil NSF lyse ut 10 deltidsstillinger, hvor NSF finansierer 50% av en halv stilling (arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader inkl.)

Utlysingen av disse stillingene vil være mot slutten av mars, og da vil alle kriterier for tildeling bli beskrevet.

Eksempler på noe av det som vil legges til grunn:


   • Ungdomsutvikleren skal arbeide med ungdom i alderen 12-16 år
  • Klubben må ha en strategiplan for arbeid med aldersgruppen, inkludert integrering av funksjonshemmede
  • Klubben må ha tilstrekkelig bassengtid morgen og kveld
  • Klubben må følge NSFs retningslinjer for trening i aldersgruppen
  • Klubben forplikter seg til å dekke 50% av en halv stilling
  • Min. 4 stillinger forbeholdes jenter/kvinner


NSFs Ungdomsutviklere vil følges tett opp av en prosjektleder. Detaljer rundt dette vil beskrives mer detaljert i utlysingen.

Det legges opp til en økonomisk forutsigbarhet i arbeidet, som sikrer opprettholdelse av stillingene ut 2006.

For spørsmål, ta kontakt med Tore de Faveri på tlf 2102 9673 eller epost: tore@svomming.no


 


 


 

NSF ønsker å bidra til at treningsarbeidet som gjøres i ungdomsårene, gjennomføres så optimalt som mulig med profesjonell veiledning. Derfor vil NSF lyse ut 10 deltidsstillinger, hvor NSF finansierer 50% av en halv stilling (arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader inkl.).

X