go up

Disse 10 miljøene har fått innvilget sine søknader på prosjektet:  • Asker Svømmeklubb
  • BS-LK/Delfana
  • Bærumsvømmerne
  • Hamar IL svømming
  • Kristiansand Svømmeallianse
  • Lambertseter Svømmeklubb
  • Madla Svømmeklubb
  • SSK Skjetten Svømming
  • Vestkantsvømmerne/BSC
  • Åstveit/Arna SLK

 


Mer informasjon om prosjektets utvikling vil publiseres jevnlig på www.svomming.no.
Oppstart av prosjektet i de 10 miljøene vil være august/september 2004.


 


Her er litt informasjon om prosjektet, tatt fra utlysingsteksten:


Bakgrunn for prosjektet
NSF består av ca 240 klubber som gir et variert og godt tilbud. Mange av klubbene har en hovedtrener som i stor grad trener de eldste og beste utøverne daglig. Det er som regel denne treneren som innehar mest erfaring og best kompetanse i klubben. I noen klubber er denne treneren hel- eller deltidsansatt.
Trenerne på nivået under er i mange tilfeller yngre og har mindre erfaring og kompetanse. Disse trenerne skal arbeide med morgendagens utøvere.

For at arbeidet med aldersgruppen 12-16 år skal kunne gjennomføres så optimalt som mulig med profesjonell veiledning, ønsker derfor NSF å sette i gang dette prosjektet. NSF ønsker å styrke engasjementet og kunnskapsnivået blant ungdomstrenerne.

Både Stortingsmelding nr 14 og norsk idretts Idrettspolitisk dokument, legger stor vekt på arbeidet med ungdom. Man peker på problematikken rundt frafall i ungdomsalderen, kompetanse hos trenere for ungdom, medbestemmelsesrett og innflytelse.
Det er ofte slik at ungdom ikke ønsker å ha egne foreldre som ledere og trenere, noe som stiller et krav til at trenere for ungdom må være kompetente og profesjonelle. Kvaliteten og kvantiteten på barne- og ungdomstrenere i svømmeforbundet skal forbedres.
Frafallet i ungdomsårene er stort. Vi har en stor utfordring i å redusere dette frafallet.

Kunnskap om ungdom og utvikling vil være viktige områder for en ungdomsutvikler. Denne kompetansen vil kunne oppnås gjennom kurs og i møte med andre som arbeider med samme problemstilling. Det vil derfor vektlegges utdanning og erfaringsutveksling for de 10 ungdomsutviklerne.


Disse kriteriene er tatt med i vurdering av hver enkelt kandidat
• Ungdomsutvikleren skal arbeide med ungdom i alderen 12-16 år
• Klubben må ha en strategisk plan for arbeid med målgruppen, inkludert integrering av funksjonshemmede
• Klubben må følge NSFs retningslinjer (langsiktig treningsoppbygging) for trening i aldersgruppen
• Minimum 4 stillinger forbeholdes jenter
• Det vil bli tatt hensyn til geografisk fordeling
• Rammebetingelser; har klubben tilstrekkelig bassengtid morgen og kveld? Har klubben ansatte? Har klubben et apparat som gjør at ungdomsutvikleren kan arbeide med aktivitet?
• Kompetanse; ungdomsutvikleren må ha Trener 2-kompetanse i løpet av 2005
• Ansvar overfor naboklubber; forplikter seg til å arrangere minimum 4 helgesamlinger pr år hvor utøvere fra andre klubber inviteres til selvkost
• Rapportering av trening; forplikter seg til å bruke SportOffice som rapporteringsverktøy
• Aktivitetstall og antall lisensierte utøvere vil legges til grunn

Oppfølging fra NSF
NSF kommer til å ha en egen prosjektleder som skal følge opp de 10 ungdomsutviklerne og deres klubber. I tillegg vil NSFs Sportssjef ha det faglige ansvar for ungdomsutviklerne.
NSF skal godkjenne ansettelsen av Ungdomsutvikleren.
Alle ungdomsutviklerne vil innkalles til minimum 2 samlinger nasjonalt for diskusjoner, planlegging, evaluering osv.
NSF forplikter seg til å følge opp ungdomsutvikleren gjennom besøk, samt regelmessig kontakt via telefon og mail.
NSF fremskaffer lisens på SportOffice for ungdomsutviklerne, samt bidrar til opplæring i bruk av dette.


 


 

Norges Svømmeforbund ønsker å bidra til at treningsarbeidet som gjøres i ungdomsårene, gjennomføres så optimalt som mulig med profesjonell veiledning. NSF vil styrke engasjementet og kunnskapsnivået blant ungdomstrenere.

X