go up

NSF ønsker å hjelpe klubber og kretser til å legge til rette for aktiviteter for funksjonshemmede. Vi har derfor satt av en pott penger som klubbene kan søke på i den forbinelse. Det er ikke satt noe søknadsfrist, det vil si at søknadene vil behandles fortløpende. Les mer om hva man kan søke om midler til her.

X