go up

Svømmeforbundet sender ca 1 gang i måneden ut et nyhetsbrev til våre medlemmer.  Nyhetsbrevet inneholder aktuelle saker og er et godt tilskudd til NSFs andre kommunikasjonskanaler. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet må du registrere deg nederst under “nyhetsbrev” i vår venstremeny. Masters sender også ut et nyhetsbrev.

X