go up

Utviklingstrappen er utviklet i samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges Svømmeforbund
Utviklingstrapp for svømmere – landtrening trinn 1
Hensikten med utviklingstrappen er å utvikle svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med krav til stabilitet, styrke, kontraster og bevegelser.
Utviklingstrappen er bygget opp omkring temaene
  • Bevegelighet


  • Holdning/ linjer


  • Stabiltet/ rotasjon

hjemmesidene til Olympiatoppen finner du ferdighetskrav, detaljerte beskrivelser, video mm.


 


 Bakgrunn for NSFs klubbprosjekter
Norges Svømmeforbunds visjon er: ”Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge”.


I dette ligger at vi skal være førende på alle områder i organisasjonen, deriblant kompetanse.


Svømmepolitisk dokument 2007-2010 er tydelig på at vi ønsker å høyne kompetansen i klubbene blant trenere, ledere og utøvere på alle nivå. Høy kompetanse er en viktig forutsetning for vekst og utvikling i alle svømmeidrettene.


Barn og unge har behov for trygge klubbmiljøer for å utvikle seg best mulig. Dette forutsetter gode aktivitetstilbud, ledet av ledere og trenere med god kompetanse.


Vi skal stimulere utøverne til sunn konkurranse, hvor man ikke bare fokuserer på de individuelle resultatene, men også enkeltindividets innsats for laget.


Vi skal sørge for at så mange barn som mulig lærer å svømme. De som ønsker å fortsette med svømmetrening etter at de er ferdige med opplæringen, skal møte kompetente trenere som gir utfordringer i et helhetlig utviklingsperspektiv.


Dette krever at NSF kontinuerlig utvikler innholdet i trenerutdanningen, for å møte de utfordringene som ligger i de langsiktige målene fra Tinget. For 2007 og 2008 er det derfor valgt å gjennomføre noen klubbprosjekter som vil resultere i et høynet kompetansenivå blant trenere, ledere og utøvere på alle nivå.


Bakgrunn for basistreningsprosjektetUngdomsutviklerprosjektet som ble gjennomført 2004-2006 ga oss et klart inntrykk av at NSF har for lite kompetanse innen basistrening, spesielt for barn og unge. Klubbene driver lite organisert basistrening.


NSFs utviklingstrapp har klare føringer på omfang og innhold av landtrening gjennom alle treningsetappene. Dette innholdet må vi fylle med godt tilrettelagte programmer/øvelser, og materiell som kan brukes i trenerutdanningen.


 


Mål


Hensikten med prosjektet er å sette fokus på basistrening for unge utøvere. Det skal utvikles programmer tilpasset alder/nivå, utstyr, generell vs spesifikk. Det utvikles deretter skriftlig materiell, samt videofilm, som skal brukes i trenerutdanningen.


 


Gjennomføring


Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Bærumsvømmerne, som har lang tradisjon på basistrening. Tre treningsgrupper med forskjellig alder/nivå vil ha egne basisøkter 2-3 ganger hver uke. Alle treninger dokumenteres skriftlig og visuelt. I tillegg gjennomføres det to-tre regionale samlinger i Østlandsområdet av Bærumsvømmerne, hvor det blir mulig for utøvere/trenere fra andre klubber å delta (maks 100 deltakere). På enkelte av de ukentlige treningene til Bærumsvømmerne, vil det være mulig for trenere fra andre klubber å delta som observatører.


Prosjektet gjennomføres fra august 2007 til juni 2008, hvoretter alt skriftlig og visuelt materiell bearbeides for produksjon høsten 2008.


 


Status februar 2008


I samarbeid med Bærumsvømmerne og deres trenere, samt Morten Bråten fra Olympiatoppen, har vi nå utviklet øvelser for nivå 1 i utviklingstrappen. Disse øvelsene gjennomføres i Bærumsvømmerne, i tillegg til at det er arrangert to regionale weekendsamlinger med rundt 70 utøvere og trenere som har vært åpen for andre klubber.


Forklarende tekst, samt øvelser for bevegelighet, holdning/linjer og stabilisering/rotasjon er tilgjengelig for nedlasting lenger nede.


Det arbeides nå med å fylle nivå 2 med innhold. Nivå 3 er delvis utviklet (elite), og er også tilgjengelig fra www.basistrening.no


Alle øvelser filmes, og materiellet vil, i henhold til planen ovenfor, redigeres og produseres i løpet av høsten 2008. Dette vil da gjøres tilgjengelig for alle klubber.


 


Ferdighets mål/krav landtrening:  • Skape svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med lette krav til stabilitet og styrke.
  • Skape svømmere som behersker hofte rotasjon i variasjon med lette krav til stabilitet og styrke.
  • Skape svømmere som behersker rotasjon i kombinasjon med linjer, med flyt og tempoveksling i bevegelsene.
  • Skape svømmere som behersker ”bølgebevegelse” forover og bakover liggende.

 


Vurdering av mål/krav:
Det foreligger en subjektiv vurderingsskala fra 1-4 i forhold til målene som forslag hvor:
1=Ikke i nærheten
2=På vei
3=Nesten på plass
4=Effektivt på plass


 


Kommentarer:
Målene er minste krav som er satt opp, og det gjør forslagene til treningsøvelser med variasjon like viktig i treningsprosessen.
Disse øvelsene er satt opp som en viktig progresjon for nivå 2 og nivå 3.


Ferdighetene som er satt opp som mål vil ha lette krav til stabilitet og styrke. Progresjonen til de neste nivåene vil være moderat (nivå 2) og stor (nivå 3).


I treningsprosessen er det viktig å skape en variasjon i treningen mot de oppsatte ferdighetsmålene. Det vil si at forslaget til treningsøvelser og variasjon ikke er en fullkommen øvelsesbank, men en input for trenere til å jobbe kreativt mot målene. Det vil antagelig være store variasjoner i forhold til utøvernes utvikling og forskjellige løsninger i denne progresjonen.


  

Mål


Hensikten med prosjektet er å sette fokus på basistrening for unge utøvere. Det skal utvikles programmer tilpasset alder/nivå, utstyr, generell vs spesifikk. Det utvikles deretter skriftlig materiell, samt videofilm, som skal brukes i trenerutdanningen.

X