go up

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et unikt verktøy for klubbens ledelse til å analysere klubbens status og prioritere hva klubben skal arbeide med “for å bli litt bedre”. Gjennomgangen øker bevisstheten rundt status på klubbens organisering og drift, og får en til å tenke og bli bevisst hvilke utviklingsområder som bør prioriteres. Programmet er fordelt på 2 nivåer og kan gjennomføres av alle klubber. NSF oppfordrer alle klubber til å benyttet verktøyet og gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet 2014 i tråd med veiledningen. Frist for gjennomføring er 1.oktober.


Les mer under “klubbutvikling – Anerkjennelsesprogram” i venstremenyen.

X