go up

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram

 
Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et verktøy for klubbens ledelse til å analysere klubbens status og et nyttig verktøy for å prioritere hva klubben skal arbeide med “for å bli litt bedre”.

Gjennomgangen øker bevisstheten rundt status på klubbens organisering og drift, og får deg til å tenke og bli bevisst hvilke utviklingsområder som bør prioriteres. NSF oppfordrer alle klubber til å benyttet verktøyet og gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet 2015 i tråd med veiledningen. Frist for gjennomføring er 1.oktober.

 

Med “ledelse” menes styret, hovedtrener, stupskoleansvarlig/minipoloansvarlig og andre sentrale i klubbens aktivitet og drift. Anerkjennelsesprogrammer har spørsmål knyttet til klubben fordelt på ulike 5 innsatsområder;

•Medlemskap 

•Organisasjon og ledelse

•Aktivitetsutvikling

•Trenere og utdanning

•Foreldre, frivillighet og kommunikasjon

For grenene stup og vannpolo er det laget et eget skjema for aktivitetsutvikling. De andre områdene er lik som for svømmeklubber.

 

 

Gjennom analysen får klubbens et godt overblikk over hvilke tiltak klubben skal prioritere for å gjøre klubben enda bedre for klubbens medlemmer og engasjerte. Gjennomgangen øker bevisstheten rundt status på klubbens organisering og drift, og får en til å tenke og bli bevisst hvilke utviklingsområder som bør prioriteres.

 

Hvorfor Anerkjennelsesprogram?

Norsk svømming er i utvikling, dette gjelder også stup og vannpolo, men som tillitsvalgt er det vanskelig å sette seg inn i alt som skjer og som burde være på plass i en klubb. Det kan være veldig mye å sette seg inn i og vanskelig å prioritere hva man skal bruke tiden på. Anerkjennelsesprogrammet gir tillitsvalgte en økt forståelse for alle de elementer som bør være på plass og en veiledning i forhold til hva som bør prioriteres for en gunstig utvikling av klubben og dets aktivitetstilbud. Ved å arbeide med elementer fra Anerkjennelsesprogrammet kan dere ikke gå feil. Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet. Og merk at Norges Svømmeforbund gjerne hjelper dere på veien

 

Prosessen – slik går dere frem

 

Styret – Veiledning for den ansvarlige

 

  • Les veiledningshefte.
  • Gå gjennom arbeidsheftene (både for Del C-aktivitetsutvikling og for grener)
  • Styret går gjennom undersøkelsen og svarer på spørsmålene, samt prioriterer tiltak.
  • Ansvarlig legger svarene inn på web-versjonen. For stup og vannpolo er det to elektroniske skjema. Legg først inn svarene i Del C – Aktivitetsutvikling. Så legger man inn svarene i skjema AKP stup/vannpolo. Poengsummen for del C legges inn i AKP stup/vannpolo.
  • Ansvarlig i klubben får tilsendt en rapport som skal videresendes til alle styremedlemmer, hovedtrener, stupskole/minipolo ansvarlig og andre sentrale personer i klubbens ledelse

 

Prioritering av tiltak

Klubben skal komme frem til 2-5 områder som de ønsker å forbedre/utvikle/ta grep om. Dette er tøffe prioriteringer. Det er viktig at prioriteringene blir prioritert og gjennomført. Dette vil gi et bedre utgangspunkt for neste år Anerkjennelsesprogram. NSF har utarbeidet et ressurshefte som beskriver hvordan klubben kan jobbe med sine prioriterte områder.

Gjennomgå programmet

 

Informasjon, veiledningshefte, Arbeidshefte og link til web-skjema finner du her.

 

Et fantastisk verktøy for klubben!

Et fantastisk verktøy for norsk svømming, stup og vannpolo!

 

Lykke til!

Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et unikt verktøy for klubbens ledelse til å analysere klubbens status og prioritere hva klubben skal arbeide med “for å bli litt bedre”. Anerkjennelsesprogrammet er en årlig “helsesjekk” av klubben, for å se klubbens utvikling. 

Nå er AKP tilgengelig også for klubber med stup og vannpolo!

 

X