go up

NSF ønsker å prioritere og følge opp noen få utvalgte klubber per år, som blir en form for satsningsklubb “innen klubbutvikling”. Målet er at klubben skal bli enda mer aktiv og velfungerende. Tilbudet er gratis, men stiller krav til engasjement og tilstedeværelse fra klubbens ledelse! Søknadsfrist: 1.desember
Les mer

X