go up

 


Klubbutviking i NSF


Hensikten med klubbutvikling er å utvikle aktive og velfungerende svømmeklubber og svømmegrupper i idrettslag gjennom kompetanseheving, prosessveiledning og bevisstgjøring. Samtidig er felleskapsfølelsen i svømmeidrettene og relasjonen mellom klubber og NSF viktig.


 


Det ble i 2013 gjennomført ca 60 klubbutviklingsprosesser i NSFs medlemsklubber. Dagens veilederkorps består av 14 klubbveiledere. For å komme ut til enda flere klubber, samtidig som vi ønsker å forsterke dialogen vi har med mange klubber, søker NSF personer med relevant erfaring, personlighet og kompetanse som ønsker å bidra til utvikling av NSFs medlemsklubber.


 


 


Hva er en klubbveileder?


Klubbveilederen er prosessveilederen som leder besøk og prosesser etter behov ute i klubbene. Målet er å bistå klubbene i utviklingen av klubben. Veilederen er en ambassadør for NSF. Det finnes forskjellige typer klubbveileder med ulike kompetanseområder.


 


Klubbveileder til Virksomhetsplan


Personen NSF søker etter skal bli en spesialist på prosessen med å utvikle virksomhetsplan i klubb. Personen bør ha en del kjennskap til strategiarbeid og prosessveiledning. Prosessen med å utvikle virksomhetsplan går over 2- 5 kvelder i en klubb (avhengig av klubbens forberedelser, forutsetninger, kompleksitet etc). Les mer om Virksomhetsplan under klubbutvikling i venstremenyen. Oppgaven: • Planlegge, gjennomføre og evaluere klubbutviklingsprosesser  hvor målet er å utvikle klubbens virksomhetsplan
 • Følge klubber over tid 
 • Samarbeide med andre veiledere i NSFs veilederkorps
 • Være en god ambassadør for NSF og klubbutvikling


 


Kvalifikasjoner: • Lyst til å arbeide med klubbutvikling 
 • Erfaring og innsikt i strategiarbeid og prosessveiledning
 • Kapasitet til å gjennomføre minimum 10 besøk/kvelder per år 
 • Ikke innehar andre sentrale roller innen svømmeidretten som vil påvirkes negativt eller nedprioriteres på grunn av et engasjement innen klubbutvikling.

 Personlige egenskaper • Ydmyk og prosessorientert 
 • Utadvendt 
 • Læringsvillig 
 • Selvstendig 
 • God formidlingsevne


 


Skolering og oppfølging av veiledere/NSF tilbyr • Skolering høsten 2014/vintern 2015 
 • En hospiteringsperiode høst/viner 2014/2015 for å samle erfaring 


  • Hospitere med en erfaren klubbveileder på 1 prosess som observatør 
  • Gjennomføre et besøk sammen med en erfaren klubbveileder 

 • Etter en prøveperiode vil NSF kunne tilby to – årlige kontrakter med veileder 
 • Årlig veiledersamling
 • Relevant veileder – materiell 
 • Være en del av NSFs veiledernettverk 
 • Kontinuerlig oppfølging fra NSF

 Godtgjørelse


Klubbveiledere i NSF har ikke en stillingsprosent, men gjør prosessbesøk etter behov. Besøkene er gratis for klubbene. Reise-, oppholds- og diettomkostninger for klubbveilederen dekkes av NSF etter statens regulativer. Honorar for gjennomførte oppdrag i klubb etter hospiteringsperioden.


 Kjenner du noen som kan være potensiell kandidat?


Kretser og klubber eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater som de tror kan gjøre en god jobb som klubbveileder i Norges Svømmeforbund.


Forslaget skal inneholde: navn på person og en kort begrunnelse hvorfor denne personen er foreslått.


 
Søknad


Søknaden på maksimalt 1 side skal inneholde: • Navn, alder, adresse og kontaktinformasjon. 
 • Relevant erfaring for å være veileder, beskrive kapasitet og fleksibilitet til å gjennomføre prosesser, samt beskrive hvilke andre roller som innehas i svømmesporten eller andre idretter

 Søknad eller nominasjon sendes til: lasse@svomming.no


NSF ønsker at attester og referanser legges med søknaden / nominasjonen hvis mulig.


Det tas forbehold om endringer i utlysningen.


 Kontaktperson for spørsmål: Lasse Hoel, NSF


Mail: lasse@svomming.no  


Telefon: 45 88 54 01

Klubbutvikling er et satsningsområde hos Norges Svømmeforbund. Basert på kulturen vi ønsker i norsk svømming og NSFs Virksomhetsplan oppfordrer vi alle klubber til å ha en levende virksomhetsplan med visjon, mål og handlingsplaner. NSF har behov for personer med spesialkompetanse på å lede virksomhetsplanprosesser i klubbene. 

X