go up

NSF søker klubber som er interessert i å arrangere Landsstevnet for utviklingshemmede i oktober 2006. Aktuelle kandidater bes ta kontakt med Ingrid Haslev Anmarkrud i administrasjonen (ingrid@svomming.no / 21 02 96 73) innen 1. mars.

X