go up

Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.
Besøksadr: Sognsveien 75 L, Idrettens Hus Ullevål Stadion, 0855 Oslo
Telefon: 2102 9000 (08.00-15.45)
Telefaks: 2102 9671
E-post: post@svomming.no
Organisasjonssnummer: 939102671
Kontonummer: 5134.06.06276
Kontonummer lisensinnbetaling: 7874.06.70025


Idrettsbutikken – bestilling av merker og litteratur
Internett: www.idrettsbutikken.no
Trykk her for å komme drekte til NSFs artikler.
E-post: idrettsbutikken@klubben.no 
Telefon: 6295 0630
Telefaks: 6295 0611


Administrasjonen
 
Generalsekretær Bjørn Soleng
bjorn@svomming.no 
2102 9675
Adm. ansvar toppidrett, kontaktperson utvalg og NIF

Økonomikonsulent Leif Håvard Bakken
haavard@svomming.no 
2102 9677 
Budsjett, regnskap

Administrasjonskonsulent Tor Arne Volden
tor.arne@svomming.no 
2102 9674 
Internett, terminliste, lisens, overganger, idrettsregistreringen

Idrettskonsulent Brit Wormdal
brit@svomming.no
2102 9673
Utdanning, integrering, barne- og ungdomsidrett, førstehjelp/livredning, baby- og småbarnsvømming, svømmeopplæring

Idrettskonsulent Tore de Faveri 
tore@svomming.no  
2102 9672
NSFs ungdomsutviklere, Svøm Langt-kampanjen, Skolesvømmen 

Sekretær Kari Grimstad (50% stilling)
kari@svomming.no 
2102 9670 
Havhest, post, forefallende

Sekretær Joacim Lilleåsen
joacim@svomming.no 
2102 9678 
Svømmelandslag, post, forefallende

Landslagssjef svømming Petter Løvberg
petter@svomming.no 
9706 0795
Svømmelandslag og NSFs ungdomsutviklere

Hilde Elise Hansen (permisjon til 15/09/05)

Turid Blixt (f.t. sykemeldt)


 


 

X