go up

Totalt er det ca. 30 spillere fra Nordby, Vika, Stavanger og Vestkantsvømmerne, som er aktuelle for å delta på det norske laget. Til den første turen til Ronneby 30. og 31. oktober reiser 12 spillere; 8 fra Nordby, tre fra Stavanger og en fra Vika. Spillerne er i alderen 16 til ca. 40 år.

Lagene møtes fem helger hvor hvert lag spiller fire kamper. Totalt arrangeres det fem turneringshelger, slik at hvert lag totalt spiller 20 kamper. 16. og 17. april neste år, kommer lagene til Nordbytun svømmehall i Ås utenfor Oslo, hvor sesongen 2004/2005 avsluttes. Gruppen består av Ronneby, Ängelholm, S02 (Gøteborg), Karlstad og Norge.

Det norske laget 30. og 31. oktober består av følgende spillere:
1. Tommy Mikkelrud, Nordby
2. Morten Franang, Nordby
3. Thomas Franang, Nordby
4. Eduardt Mordt, Nordby
5. Felix Joachim Orning, Nordby
6. Torgeir S. Solvin, Nordby
7. Øyvind Gomnæs, Nordby
8. Stephan Schultz, Vika
9. Kjell Hegre, Stavanger
10. Dag Andrè Leireng, Stavanger
11. Arild Haugland, Stavanger
12. Jens Johan Orning, Nordby – (lagleder)


 


 


 

For første gang i historien, uansett idrettsgren, skal et rent norsk lag delta i det svenske seriesystemet. Det norske herrelaget i vannpolo skal delta i Allsvenskans andre-divisjon sørvestre gruppe. Norge har de siste årene ikke hatt egen seniorserie. På juniorsiden har det vært god kontakt over landegrensen den senere tiden og samarbeidet her har ført til at Norge ble invitert til å delta i svensk seriespill.

X