go up

 


Nye retningslinjer fra 2010


Retningslinjer – BHLR


Retningslinjer – DHLR


Retningslinjer – fremmedlegemer


 


Se også webside til Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelsråd som gir informasjon om retningslinjene


 


 


Retningslinjer fra 2005


Nærmere spesifikasjoner kan du lese i følgende filer;


*Generell informasjon om de nye retningslinjene


*Retningslinjer – BHLR


*Retningslinjer – DHLR


*Retningslinjer – fremmedlegemer


 


 


De norske retningslinjene for Hjert- og Lungredning er utarbeidet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd.

X