go up

Nå er det publisert norske rekorder for masters som er oppdatert med rekorder pr 14.04.2008. De forrige oversiktene var fra desember 2007. Ansvarlig for rekordene er Øyvind Thorsen – og mastersrekordene finner du her.

X