go up

Det er noen oppdateringer i norske rekorder for masters, og rekordene er nå oppdatert pr 01.03.2009. De forrige oversiktene var fra 31.12.2008. Under NM Masters i Barentsbadet i Kirkenes vil det forhåpentligvis bli satt en rekke nye rekorder. Ansvarlig for rekordene er Øyvind Thorsen – og mastersrekordene finner du her.

X