go up

Det ble satt noen nye norske rekorder for masters i høst, og rekordene er nå oppdatert pr 31.12.2008. De forrige oversiktene var fra august 2008. Ansvarlig for rekordene er Øyvind Thorsen – og mastersrekordene finner du her.

X