go up

«All-time» listene viser de 25 beste norske svømmerne gjennom tidene i alle øvelser på langbane (50m basseng).


 


Oversikten angir svømmerens navn, klubb, personlig rekord samt sted og tidspunkt det aktuelle løpet ble svømt på.


 


Manuelle tider rangeres etter alle elektroniske tider på samme tidels-sekund. Den manuelle tiden 28,1 rangeres f.eks. etter 28,19 men før 28,20.Hver svømmer kommer bare med i lista for én øvelse én gang. Dette medfører, at svømmere som har representert flere klubber kun registreres for den klubben de var medlemmer av da den aktuelle personlige rekorden ble satt.Vi tar gjerne imot eventuelle rettelser/ajourføringer. Send disse til: 
Norges Svømmeforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo
E-post: joacim@svomming.noVi vil etter sesongen 2005-2006 legge All-Time listen over på www.medley.no
Listen vil ikke bli oppdatert før den tid.


Norske All-Time lister langbane (oppdatert 01/08/2005)
Siste stevner: NM langbane, Junior EM og VM.

 


 


 

X