go up


 

Tom Abins og Paul Metz (Foto: Jens Johan Orning).


Paul Metz sitt opplegg er bygget på en solid kompetansebase, som han har opparbeidet seg gjennom mange år som vannpolotrener, og som foredragsholder internasjonalt. Han har arbeidet blant annet med Nederland, New Zealand og USA. Han har laget en utviklingstrapp i vannpolo, Long Term Player Development, som i stor grad er bygget på de samme prinsippene NSF har i sin utviklingstrapp for svømming. Den sier noe om hva som er viktig å arbeide med fra begynnernivå til elite, med forslag til hvordan man kan lage treningsprogrammer for alle nivåer.

Våre fire deltakere, Terje Tollefsen, LRK, René Buchhave, Nordby, Jon Erik Jakobsen, Stavanger og Børre Sagmo, Namsos, får en omfattende skolering innen LTPD, og blir satt i stand til å utdanne fremtidige vannpolotrenere i Norge. For NSF passer dette veldig bra inn i det arbeidet som vi nå gjør for å utvikle en ny Trenerløype for alle grenene våre. Tom Albins holder på med å lage innhold til et nytt Trener 1 og Trener 2-kurs i vannpolo, som baseres på norsk idretts nye Trenerløype og Paul sitt undervisningsopplegg.

Når hele utdanningssystemet har falt på plass, og kurslærerne er utdannet, vil vi tilrettelegge for et grunnleggende e-læringskurs som alle nye trenere må ta før de kan gå videre i utdanningen. Deretter vil utdanningen dreie seg om grunnleggende ferdigheter og taktikk, hele veien opp til spesialferdigheter og taktikk. Metoder, programmer, pedagogikk og coaching går som en rød tråd gjennom hele løypa.

Alt ligger nå til rette for god kompetanseheving i vannpolomiljøet, og vi er glade for å kunne dra nytte av Paul Metz i dette arbeidet.


  


Terje Tollefsen (LRK), René Buchhave (Nordby), Paul Metz, Jon Erik Jakobsen (Stavanger) og Børre Sagmo (Namsos) (Foto: Jens Johan Orning).


 


  


En lydhør forsamling av spillere og trenere fra LRK, Namsos og Nordby (Foto: Katrine Nyhus)


 


 


 

Etter å ha deltatt på en nordisk kurssamling for vannpolotrenere med Paul Metz som instruktør, så Tom Albins muligheten for å bruke hans opplegg til å videreutvikle hjemlig vannpolo. I tett samarbeid mellom vannpoloutvalget og administrasjonen i NSF, og ikke minst takket være betydelig innsats fra Tore de Faveri, er nå norsk vannpolo i gang med sitt største løft på mange tiår. VPU har ved hjelp av utdanningsmidler engasjert den legendariske treneren, nederlenderen Paul Metz til å lære opp fire dedikerte vannpolotrenere til å bli trenerinstruktører. Disse skal føre sin kunnskap videre inn i eksisterende vannpolomiljøer og være aktive i arbeidet med å utvikle nye vannpolomiljøer.

X