go up

Plaketten er Norges Idrettsforbund og Olympiskes Komités høyeste utmerkelse. Den tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for særlige fortjenester og innsats for norsk idrett.

Fra Arthur S. Knudsen startet sin karriere i Drammen Svømmeklubb har han vært særdeles engasjert innen norsk svømming. Som aktiv har han representert Norge én gang, og Arthur har flere norske mesterskap i masterssvømming, samt ett nordisk mesterskap. Av ferdighetsmerker har han Havheststatuetten og Idrettsmerkestatuetten.

På det organisasjonsmessige plan i kommune og krets har Arthur vært aktiv i Drammen Svømmeklubb, Strømmen IL svømmegruppe, Skedsmo Svømmeklubb, Romerike Svømmekrets, Idrettens Kontaktutvalg i Skedsmo og Akershus Idrettskrets.

På forbundsplan har Arthur vært med siden 1969. Han har vært aktiv som styremedlem, medlem av arbeidsutvalget og dommerutvalget, vært formann i instruksjonsutvalget, domsutvalget og lovutvalget. I årene 1971 – 1975 var han også formann i Norges Svømmeforbund. Arthur er fortsatt medlem av Hederstegnkomiteen og er anleggskontakt i Norges Svømmeforbund.

Arthur har også hatt verv internasjonalt; visepresident i Nordisk Svømmeforbund, medlem av svømmekomiteen og leder av masterskomiteen i LEN, samt medlem i masterskomitéen i FINA.

I tillegg til å ha fungert som dommer på klubb- og kretsplan har Arthur også dømt i nasjonale og internasjonale mesterskap. Han var dommer i blant annet verdensmesterskapene i 1973, 1986 og 1991, og OL i 1984 og 1988, overdommer ved europamesterskapene i masters i 1992, 1994 og 1996.

Arthur har tidligere mottatt NSFs Fortjenestemedalje og Gullmerke, FINAs sølvnål, LENs gullmedalje, samt NIFs Hederstegn.

Norges Svømmeforbund gratulerer Arthur S. Knudsen så mye med tildelingen av NIFs Plakett og er stolte over å ha en så engasjert idealist i organisasjonen.Tidligere formann i Norges Svømmeforbund, Arthur S. Knudsen, var en av sju som fikk tildelt NIFs Plakett – norsk idretts høyeste utmerkelse – under helgens idrettsting i Trøndelag. Arthur fylte 75 år for en drøy måned siden, og er fortsatt brennende aktiv

X