go up

For å hjelpe klubbene med å tilrettelegge for funksjonshemmede har NSF satt av midler til ulike tiltak i klubber og kretser. Tiltakene skal i hovedsak være rettet mot barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.

X