go up

Hensikten med undersøkelsen er at de data og den dokumentasjonen vi får inn altså skal brukes skal brukes i arbeidet for å forbedre rammevilkårene for Norges Svømmeforbunds fire idretter. I Norges Svømmeforbund sitt arbeid opp mot politikere både lokalt og sentralt er det svært viktig å kunne dokumentere hvilke utfordringer våre klubber har i forhold til svømmeanlegg.


 


Lenke til undersøkelsen er sendt på e-post til alle klubber, men om dere likevel ikke har fått den, ta kontakt med Kristin i Svømmeforbundet (kristin@svomming.no) . Det vil også bli sendt ut en ny påminnelse en av de nærmeste dagene.  


 


                                                                                                                                                       


                                  


 


 


Norges Svømmeforbund er i gang med å kartlegge svømmeklubbenes tilgang til og bruk av svømmeanlegg, og mange klubber har svart på undersøkelsen som ble sent ut i mai. For å kunne bruke svarene fra undersøkelsen i det videre arbeidet med flere og bedre svømmeanlegg, henstiller vi klubber som ikke har svart om å registrere sine opplysninger.

X