go up


 


 


Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.


 


Som ledd i sitt arbeid for å forebygge skader har Stiftelsen UNI innstiftet tre ulike priser, som deles ut årlig:
Skadevernprisen
Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å forebygge personskader eller tingskader i Norge.
Prisen deles ut årlig.
Miljøvernprisen
Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å forebygge skader på natur og miljø i Norge.
Prisen deles ut årlig.
Erkjentlighetsprisen
Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort seg bemerket i forbindelse med prosjekt knyttet til Stiftelsen UNI’s formålsparagraf.Det er altså Erkjentlighetsprisen som Norges Svømmeforbund har blitt tildelt for 2008.


 


 


For mer informasjon kan Per Rune Eknes kontaktes på mobil 9223 4847.
Stiftelsen UNI kan kontaktes via forretningsfører Odd Ekholt på telefon 2336 6060.


 


 


 

Under en høytidelig tilstelning på Hotel Continental i Oslo i dag, mottok president i Norges Svømmeforbund, Per Rune Eknes, Erkjentlighetsprisen for 2008. Prisen deles ut av Stiftelsen UNI og er på 200.000 kroner. Svømmeforbundet mottar prisen for sitt drukningsforebyggende arbeid.

X