go up

Norges Svømmeforbund samarbeider med Foreningen !les; klikk her for informasjon.


 


Hovedmålet med Idrett og lesing er å skape økt leselyst og spre leseglede blant idrettsungdommer i alderen 13-19 år. Vår ambisjon er å inkludere 100 breddelag i prosjektet i løpet av første halvår av 2008. For å lykkes med dette er det tre tiltak vi mener er spesielt viktige:  1. Å gjøre litteratur tilgjengelig for idrettsungdom på idrettsarenaen gjennom å overrekke deltakerlag en egen bokbagg til odel og eie.

  2. Å etablere og utvikle kontakt mellom lag og bibliotekarer. Bibliotekarene, som vi kaller garderobebibliotekarer, er sentrale aktører for å formidle litteratur og gjennomføre leseaktiviteter for idrettsungdom på idrettsarenaen.

  3. Å bruke lesende toppidrettsutøvere som forbilder for yngre utøvere gjennom boktips og anbefalinger på bokpallen.no, samt klubbesøk. Vi kan også koordinere forfatterbesøk til klubber og lag ved behov. Det er stor grunn til å tro at unge utøvere lettere motiveres til å lese, og lettere kan rettferdiggjøre lesing i et idrettsmiljø, hvis man kan legge til at fotballspiller Roar Strand eller skihopper Sigurd Pettersen anbefalte denne boken.

Norges Svømmeforbund oppfordrer klubbene til å benytte seg av tilbudet. Mer om hvordan man kan gjøre dette, finner dere her.


 


En del av landslagsutøverne i svømming har lagt ut sine bokanbefalinger her.

Foreningen !les har fått Norges Svømmeforbund med på laget for å skape økt leselyst blant idrettsungdommer på idrettsbanen, og for å synliggjøre lesende toppsvømmere. – Vi er veldig positive til prosjektet Idrett og lesing, sier Idrettskonsulent i svømmeforbundet, Tore de Faveri.

X