go up

  


 


NSFs medlemsklubber får tilsendt en konvolutt med følgende informasjon i romjula:


• Kort informasjon om NSF
• Kontaktinformasjon og hvem-gjør-hva i NSF
• Informasjon om medlemsfordeler og plikter ved medlemskap i NSF
• Informasjon om lisens 2007
• Informasjon om idrettsregistreringen 2007


NSFs medlemsklubber har ikke mange plikter, men en del klubber har ikke betalt medlemskontingent til NSF, og andre har ikke betalt pliktig abonnement til Norsk Svømming. NSF administrasjon følger opp klubbene, og ber om at de ordner opp i dette snarest – de klubber det gjelder har fått eget brev om dette.


Ny e-mail adresse til Petter Løvberg
Vi gjør oppmerksom på at sportssjef Petter Løvberg har fått ny mailadresse. Hans nye adresse er petter@medley.no.


 


 


 


 

Norges Svømmeforbund ønsker alle svømmeinteresserte en riktig god jul og et godt nytt år! Kontoret til NSF vil være stengt i romjula, men mailadressen post@svomming.no vil bli sjekket jevnlig.

X