go up

  


 

Forbundskontoret har begrenset bemanning fram til mandag 4. januar. Henvendelser kan sendes på mail. Vi ansatte i NSFs administrasjon benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul, og et fremgangsrikt godt nytt år for alle svømmeidrettene!

X