go up

Norges stupskole er under utvikling, og blir ferdigstilt høsten 2015. 

Om Norges Stupskole

Norges stupskoler har fire hovedmål.

1.    
Lære vekk trygg og sikker stuping, samt få barn-
og unge til å bli fortrolig med både vann og akrobatikk. Sikkerheten for
stupskoleelevene og instruktørene er det aller viktigste!
Sikkerhet gjelder både når det kommer til fysiske utfordringer, men også det å
komme inn i et miljø fritt for fordommer og forskjellsbehandling. Elevene skal
komme til et trygt og forutsigbart treningsmiljø.

2.    
Få flest mulig barn og unge til å sette pris på
stupidretten. Stupidrett er en idrett som gir unike muligheter til å oppleve
mestring uansett nivå. Alle kan drive med stuping, men ikke alle kan bli
flinke, og det er svært viktig å ta vare på utøvere som får mye glede av
idretten, selv om potensialet ikke er så godt i utgangspunktet. Det er
imidlertid da viktig å formidle at konkurranseaspektet kan defineres ut fra
egne prestasjoner og forbedringer, og ikke hva andre barn på samme alder får
til.

3.    
Gi grunnlag for at alle stupere skal kunne nå
sitt eget potensial, og gi nasjonale retningslinjer for hva grunntrening innen
stupsporten innebærer. En stupelev skal ha like muligheter for å lykkes med
stupsporten uavhengig av hvilken klubb han kommer fra. Alle stupere i Norge
skal kunne det grunnleggende skikkelig!

4.    
Være en hjelp for klubber som ikke har en
stupskole til å starte opp stupundervisning. Svært mange basseng i Norge har
stupmuligheter, men kun et fåtall tilbyr stuptrening. Gjennom dette kompendiet,
skal interesserte få en innføring og hjelp slik at de kan starte med
stupinstruksjon.

Ønsker din klubb å begynne med stupskole?

Ta kontakt med NSF; Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

 

 

 

 

 

X