go up

Norges Idrettsforbund inviterer unge ledere, trenere, utøvere og andre ressurspersoner i idretten, i alderen 18 – 30 år, til Norges Olympiske Akademi. Arrangementet finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 6. – 9. august 2015. Mer informasjon finnes her.

X