go up

Svenska Simförbundets hoppkommitté kommer att genomföra en nordisk tränarclinic i Stockholm den 23. – 25. september 2005. Clinicens syfte är att höja kompetensen och fördjupa det nordiska samarbetet och vänder sig till alla tränare från nybörjare till elittränare. En av föreläsarna är Michella LaRouche, men även andra föreläsare kommer att engageras.
Innbydelse.
Tidsprogram.

X