go up

Nordisk konferanse svømmeopplæring arrangeres i Danmark 1. – 3. april 2016. Konferansen vil foregå på Hotel Legoland og Hotel Propellen i Billund.

Mer informasjon kommer etter hvert. Pre-invitasjon
X