go up

Invitasjon og mer informasjon om leiren finner du her.


 


Frist for å søke er 15. februar. Søknadsskjema finner du her.


 


Søknad sendes til mads.andreassen@idrettsforbundet.no


Ved spørsmål, ta kontakt med Mads på e-post eller telefon 21 02 94 85.


 


Svømmeforbundet oppfordrer nye og potensielle medlemmer om å søke om å være med og vi vil dekke påmeldingsavgiften på kr 1500 for de som er medlem i en svømmeklubb.

Annet hvert år arrangeres det Nordisk barne- og ungdomsleir for funksjonshemmede og i 2009 arrangeres leiren i Eskilstuna i Sverige. Dette er en leir for idrettsinteressert ungdom mellom 12 og 16 år, med kort eller lang idrettserfaring, der hovedmålet er aktivitet i hverdagen. Svømming er, sammen med friidrett og bordtennis hovedaktivitet. Interesserte kan sende inn søknadsskjema til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.

X