go up

Inkluderingsprisen for 2015 blir delt ut i forbindelse med Idrettsgallaen på Lillehammer 9. januar 2016. Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen. Klubber som ønsker å nominere kandidater, må sende inn via Norges Svømmeforbund på e-post innen 15. november. Les mer på idrett.no.

X