go up

 


Inkluderingsprisen for 2014 blir delt ut i januar 2015. Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen. Klubber som ønsker å nominere kandidater, må sende inn via Svømmeforbundet innen 10. november. Les mer på www.idrett.no

X