go up

 


Betaling av startlisens – representere riktig klubb
NSF gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt kontroll i etterkant av NM, så utøverne må sørge for at lisens er betalt, og at de deltar for den klubben som de er representasjonsberettiget for.
Hvis en utøver ikke har betalt lisens, så vil han/hun få straffegebyr på kr 1.000,- Hvis en utøver representerer en klubb som han/hun ikke er representasjonsberettiget for, så får denne klubben straffegebyr på kr 1.000,-
Hvis lisens ikke er betalt eller man representerer feil klubb, så vil resultatene for denne utøveren bli strøket. Eventuelle mottatte medaljer må returneres.

Innbetaling av lisens:
For det første må man være medlem av klubben man skal representere.
Klubben kan gi deg kid-nummer for lisensbetaling.
Kontonummer 7874.06.70025 – Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.
Sum: 350 (grunnlisens) eller 450 (utvidet lisens).
NB! Tvungen kid – du
få kid-nummer av klubben din!
Husk at du må representere den klubben du står registrert for hos NSF.
Forskjellene mellom grunnlisens og utvidet lisens er dekningsgrad hvis det skulle bli en forsikringssak etter en idrettsskade. Informasjon om lisens 2010 finnes her.


 


  


 


 Åpent NM for masters ble arrangert 1 Stavanger helgen 12.-14. mars 2010. Her finner du alle resultatene. Viser også til arrangørens NM-side med all informasjon fra mesterskapet.
Resultatliste (Word) (PDF)
Klubboversikt (Word) (PDF)
Medaljeoversikt (Word) (PDF)

The Open Norwegian Masters Championships Swimming took place in Stavanger 12-14 March 2010. Please also see the the official web site for the event.
Results (Word) (PDF)
Best club (Word) (PDF)
Medal overview (Word) (PDF)

X