go up

 

Innbydelse

 

Resultater

 

Melding fra arrangør angående splittider på stafettene:
Når det gjelder splittider på stafettene, er de dessverre ikke kvalitetsmessig akseptable for utsending fordi:
1) Heatoppsettet var ikke komplett med lag og navn (noen lag leverte inn lagoppstilling for sent)
2) Vår resultatservice klarte ikke å få satt opp heatoppsettet jf 1) delvis pga at stevnet ble aksellerert i forhold til opprinnelig timeplan, delvis pga vår resultatservice hadde tekniske problemer underveis både i forhold til anlegget og programmessig.

 

 

X