go up

Masterutvalget oppfordrer klubber som er interessert i å arrangere NM Masters i 2010 å melde sin interesse til Geir A. Patursson i mastersutvalget på mail geir.patursson@klm.com. Frist for tilbakemelding er satt til 15. juni 2008.
OBS! Klubber som tidligere har vist sin interesse bes sende en bekreftelse om at de fortsatt ønsker å være kandidat. 
Til informasjon vil NM Masters 2009 bli arrangert av Kirkenes Svømmeklubb.

X