go up

  
Lisens

Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.
Det vil bli foretatt lisenskontroll i etterkant av NM, så utøverne må sørge for at lisens er betalt, og at de deltar for den klubben som de er representasjonsberettiget for.

Hvis en utøver ikke har betalt lisens, så vil han/hun få straffegebyr på kr 1.000,-
Hvis en utøver representerer en klubb som han/hun ikke er representasjonsberettiget for, så får denne klubben straffegebyr på kr 1.000,-

For de utøvere som ikke har fått kid-nummer av sin klubb for å betale lisens, så må man gjøre følgende:
• Bruk vanlig giro i post eller bank.
• Kontonummer 7874.06.70025 – Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.
• Sum: 300 (grunnlisens) eller 415 (utvidet lisens).
• Pass på å skrive opp navn, fødselsdato, adresse og klubb.


 


                        


 


 


 

NM Masters 2005
Fredag 15. – søndag 17. april 2005
Sted: Pirbadet, Trondheim
Arrangør: NTNUI svømmegruppe og Trondhjem Svømme- og Livredningsklubb

X