go up

FINA har etter mye om og men endt opp med at listen over godkjente svømmedrakter i realiteten omfatter alle drakter. Dette innebærer at alle drakter kan benyttes under NM langbane og frem til 31.12.2009. Hva som så skjer får vi avvente.
Vi minner om at de restriksjoner som ble offentliggjort i forbindelse med NM kortbane fortsatt gjelder. Det er kun tillatt å bruke en drakt (skal forståes bokstavelig slik at f.eks. en truse under en svømmedrakt ikke er tillatt), ankler, nakke og skuldre skal være fri. Se forøvrig melding fra NSF datert 23. mars 2009. Eventuelle spørsmål kan rettes pr mail til LDU ved leder Bjørn Gran.

X