go up

Startkontingent
Individuell kr. 75,- pr. øvelse – Lag kr. 150,- pr. øvelse
Startkontingent betales til Norodd svømmegruppe
Bankgiro: 3930.24.62112 – merk “NM Junior 2006”


Reisefordeling
Det er vedtatt reisefordeling på kr. 200,- pr. deltaker, samt for 1 trener/leder for hver 6. svømmer, begrenset oppad til 4 trenere/ledere.
Det skal også betales reisefordeling for stafettreserver.
Reisefordeling betales til Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.
Bankgiro: 5134.06.06276 – merk “Reisefordeling NM junior 2006”Startkontingent og reisefordeling skulle vært betalt innen 15. november 2006.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Norgesmesterskap i svømming for junior på kortbane arrangeres av IL Norodd 23.-26. november i Kristiansund. Per dags dato er det kun litt over halvparten av klubbene som har betalt startkontingent for sine utøvere. Fristen for både startkontingent og reisefordeling var 15. november. Klubber som ikke kan framvise kvittering på betalt startkontingent/reisefordeling kan bli nektet start.

X