go up

Klubbguiden.no er et verktøy som skal bidra til å heve kunnskap, bevissthet og utvikling for alle idrettslag i Norge. Her finnes blant annet oppdatert informasjon om utdanning og utvikling, støtte- og tilskuddsordninger og temabasert informasjon. Videre finnes lenker til idrettsorganisasjoner, lovportaler, treningssider og prosjekter i regi av idretten.

– Klubbguiden.no vil gjennom lett tilgjengelig informasjon gjøre hverdagen lettere for klubbene, sier avdelingsleder i NIF, Ketil Lindseth.

– Adecco Norge ønsker å være med på utviklingen av norsk idrett. Vi håper at vi gjennom dette prosjektet får et naturlig og nært forhold til idrettsklubber lokalt, sier prosjektleder Espen Lund i Adecco Norge.

Innholdet på nettsiden er utformet sammen med seks særforbund; Norges Basketballforbund, Norges Cykleforbund, Norges Danseforbund, Norges Motorsportforbund,
Norges Kickboxingforbund og Norges Squashforbund. 

Kontaktpersoner
Leder idrett og samfunn, NIF, Ketil Lindseth, telefon 419 00 286
Klubbguiden: Prosjektleder, Adecco Norge, Espen Lund, telefon 419 00 405


 


 


 


 


 


 

Alle idrettslag og deres medlemmer får nå gjennom nettsiden klubbguiden.no lettere tilgang til informasjon om alle aspekter ved å drive, utvikle og delta i et idrettslag. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Adecco Norge lanserer 23. mars klubbguiden.no, en egen internettside med nyttig og praktisk informasjon for alle idrettslag og deres medlemmer.

X