go up

Fra 1. mai 2005 har NFI fått ny regional organisering. Stillingene som integreringskonsulenter i kretsene har blitt lagt ned og 6 årsverk som regionale utviklingskonsulenter i 5 regioner er opprettet. Hovedoppgaven er å være regional motor i integreringsprosessen og å gi klubbene hjelp til selvhjelp. Mer informasjon om den nye organiseringen finner du her, og link til kontaktinformasjon om de regionale utviklingskonsulentene finner du her.

X