go up

Samlingen foregår også i år på samme sted og tid som  og NSFs årlige Trener-/Lederkonferanse.


 


Innhold;


Detaljert program for de ulike samlingene vil legges ut mandag 29. august, men under kan du se litt av hva som skal taes opp.


 


For svømmeopplæring og Trener-I vil deler av årets samling dreie seg om informasjon fra NSF både i forhold til kursadministrasjon og nye ting innen utdanning. Under denne bolken vil det også settes av tid for diskusjon og innspill- Vi kommer også til å ha mye fokus på temaer rundt funksjonshemmede i basseng på denne samlingen og den nye metodikken som ligger inne i den nye svømmeopplæringsboka.


 


Alle kurslærerne skal også være med på en del foredrag sammen med Trener- /Lederkonferansen. Dere skal både få sjansen til å høre vår amerikanske foreleser Richard Quick og håndballandslagets trener Gunnar Pettersen.


 


Kurslærerne i Baby- og småbarnssvømming vil følge samlingen for svømmeopplæring/Trener 1 eller trenerkonferansen i svømming. Lørdag ettermiddag vil de ha en tretimersøkt alene.


 


For dommerinstruktørene er det i hovedsak Lov- og dommerutvalget som er ansvarlig for innholdet, men også de skal være med på foredraget med Gunnar Pettersen og foredrag om verdiarbeid i klubbene.


 


NSF sentralt dekker reise og opphold i dobbeltrom. Billigste reisemåte må benyttes. Billetter bestilles hos American Express Reisebyrå. Mail: amex@nif.idrett.no


Tfl: 21 02 92 90, 21 02 92 91, 21 02 92 92 eller 21 02 92 95. Fax: 21 02 92 93


Bestill i GOD TID!


 


Samlingen starter fredag 2. september kl. 17.45, med registrering fra 17.00,


og avsluttes søndag 4. september ca. 14.30.


 


Spørsmål rettes til: Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf 21 02 96 73, e-mail: ingrid@svomming.no


 


 


 


Det har blitt sendt ut invitasjon til høstens nettverkssamlinger til alle NSFs kurslærere i svømmeopplæring, Trener 1 og Baby- og småbarnssvømming og til alle Dommerinstruktørene.
Samlingen vil arrangeres 2.-4. september på Rica Hotel Hamar på Olrud. Frist for påmelding var 1. august. Her kan du se deltakerlisten.

X