go up

 

Årsplan for veiledere

2014

21-22.mars: Veiledersamling og Kompetansehelg

– Presentasjon

 

2015

april: Veiledersamling og Kompetansehelg

 

Informasjon om klubbutvikling i NSF

 

Klubbesøk

Hva

Oppdat

PP

Doc
Les artikkel om prosessen
Avtale på klubbesøk 06.2011  her
Kartlegging klubbesøk 03.2012  her
Invitasjon til klubbens medlemmer 06.2011

 her

Klubbesøk – Mal 03.2012  her
Klubbesøk – input 07.2011  her
Klubbesøk – nye klubber 03.2012  her
Rapport 08.2012  her

 

 

Oppfølging – Klubbesøk

Hva

Oppdat

PP

Doc
Oppfølgingsskjema (sendes ut i forkant av besøket) 06.2011   her
Invitasjon til medlemmer (se klubbesøk)  
Presentasjon – utgangsmal 07.2011  her
Rapport 08.2012    her

 

 

NORGES SVØMMESKOLE

Hva Oppdat PP Doc
Les artikkel om Norges svømmeskolebesøket
Avtale 2012 her
Spørreskjema som sendes ut til klubb i forkant 01.2012 her
Invitasjon til medlemmer 07.2011 her
NSS – besøket – utgangsmal 11.2012  her
NSS – besøket – god info og tips om besøket  her
Kvalitetssikring NSS 01.2012  her
Rapport 05.2011 her

 

 

OPPFØLGINSBESØK – NORGES SVØMMESKOLE

Hva Oppdat PP Doc
Nytt spørreskjema – i forkant av besøket 03.2012  her
Invitasjon til medlemmer (se norges svømmeskolebesøk)  
NSS – oppfølgingsbesøket (se også PP kvalitetssikring) 03.2012  her
Rapport 07.2011 her

 

 

Styrearbeid i praksis

Hva – Oppdat PP
Les artikkel om prosessen
 Styrearbeid i praksis  mai: 2014  her
 NSF tilpasninger til kurset  mai: 2014  her
Rapport styrearbeid  her
Deltaker  her
Rolleavklaring (utarbeidet av Trude  01.2013  her

 

Virksomhetsplan (se forøvrig NIF veilederportal)

Hva – Oppdat PP Doc
Les artikkel om prosessen
Kartlegging  her
Invitasjon – se svomming.no-virksomhetsplan  her
Power point  her
Rapport  her

 

Frittstående kurs

Hva Oppdat PP Doc
Oversikt over moduler/kurs 01.2010 her
Deltakerliste – komplett !! 01.2010 her
Modul 2 – coaching 01.2010 her
Modul 3 – Teambuilding 01.2010 her
Modul 4 – argumentasjonsteknikk del 1 01.2010 her
Modul 4 – argumentasjonsteknikk del 2 01.2010 her
Modul 8 – Konfliktshåndtering 01.2010 her
Modul 9 – Møteledelse 01.2010 her
Modul 11 – Virksomhetsplan 01.2010 her pdf
Modul 12 – Den coachende kursholder 01.2010 her

NB! Må ha komplett deltakerliste pga rapportering!!

 

 

Lederkurs

Hva – Oppdat PP Doc
Les artikkel om prosessen
Invitasjon
Deltakerliste
Modul 1 01.2013 Her
Modul 2 01.2013 Her
Modul 3
Modul 4

 

 

Arrangementskurs – Ikke aktivit per juli 2011

Hva

Oppdat

PP

Doc
 Power point 05.2010  her
 Rapport – arrangementskurs 05.2010    her
 Deltakerliste – arrangørkurs 05.2010  her

 

 

VERKTØYER

Hva Oppdat Doc
Klubbutviklignsvifta jpeg

Organisasjonshjulet

her

Kartleggingsskjema

her

Tiltaksplan her
Tipskasse her
Fyrstikken her
 Ice Breakers

 

 

TIL VEILEDER

Hva Doc

Honorarskjema

 her

Reiseregning 

se link

Loggskjema her
Evalueringsskjema – for deltakerne
Meg som veileder – hvordan kan jeg bli bedre veileder/coach? Mål? her

 

 

EKSEMPLER PÅ KLUBBESØK

Hva Fokus Veileder PP

Trio

vanlig klubbesøk Lasse her
Bardu vanlig klubbesøk Brita

her

Tromsø SK – klubbens Retningslinjer Lasse her

KSLK og Norodd

Samarbeid mellom klubbene Brita her
Østfold svømmekrets Skal vi ha en svømmekrets? Lasse her

 

 

ANLEGGSVEILEDERE – ikke aktivt per juli 2011

Hva Doc
Avtale anleggsbesøk  her

Rapportskjema

 HER

 

 

 

Nyttige linker:

Antidoping Norge

Klubbguiden

Trygg i vann

NIF klubbutvikling – www.klubbutvikling.no (her ligger også nettverksportal for NIF)

 

Nasjonale og internasjonale klubbutivklingssider

Norges Golfforbund – http://www.golfforbundet.no/klubb/klubb-og-idrettsutvikling

Norges Fotball forbund – http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse1/Klubb_og_leder/

 

 

Flott om du tar kontakt om du har kommentarer til materialet eller spørsmål generelt.

 

Mail: kari@svomming.no 

Denne siden blir brukt som nettverksportal for alle veildere. Her blir materiel til klubbutvikling være tilgjengelig for dere.

 

For at materialet som er tilgjengelig skal være best mulig er Lasse avhengig av tilbakemeldinger fra alle veiledere underveis. Send forslag til endringer til Lasse per email, enten med referanse til materialet (med power point foil nummer og kommentar) eller med en ny endret/oppdatert versjon av materialet sendt per email.

 

Håper dette systemet vil fungere godt for oss alle!

X