go up

 


Informasjons fra NSF (presentasjon)


 


Presentasjonen til Tor Anders Hanssen er sendt pr. mail til deltakerne.


 


Presentasjoner fra trener/lederkonferansen finnes her.


 


Vi minner om at frist for innsending av reiseregninger er 1. oktober 2007.

Her vil dere finne presentasjoner og informasjon ang. samlingen på Rica Hell Værnes 7. – 9. sept.

X